Trwa wczytywanie produktów

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DRUKARNI INTERNETOWEJ DRUKOM.COM.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Drukarni Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Drukarni Internetowej.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Drukarni Internetowej jest Drukarnia Waldemar Grzebyta wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Fabryczna 2, 64-920 Piła i adres do doręczeń: ul. Kossaka 108, 64-920 Piła, NIP 764-010-24-40, REGON 570003617, adres poczty elektronicznej: kontakt@drukom.com.pl - zwana dalej „Drukarnią” i będąca jednocześnie Usługodawcą Drukarni Internetowej i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Drukarnia dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni Internetowej dostępnym na stronach Drukarni Internetowej.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Drukarni Internetowej. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Drukarni.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Drukarnię:

 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Drukarni Internetowej:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Drukarnia udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Drukarni.

 •  W przypadku Klienta, który korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Drukarnia udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Drukarni Internetowej.

2.4. Drukarnia może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Drukarni Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Drukarnia może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Drukarni Internetowej. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Drukarni Internetowej oraz w Regulaminie Drukarni Internetowej.

 

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Drukarni Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Drukarnia może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Drukarni Internetowej w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Drukarni Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;

 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Drukarni Internetowej;

 • dostosowywania zawartości strony Drukarni Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Drukarni Internetowej;

 •  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Drukarni Internetowej.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Drukarni Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Drukarnię Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.6. Drukarnia przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Drukarni Internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Drukarnią Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Drukarni Internetowej. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Drukarni Internetowej oraz w Regulaminie Drukarni Internetowej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Drukarni podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Drukarnię (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Drukarni).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Drukarni, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Drukarni zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Drukarnia zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Drukarni, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Drukarnią poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Drukarni wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Drukarnia Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Drukarnia namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Drukarni Internetowej.

6.2. Drukarnia stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Drukarnia odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam powierzyliście oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej określane jako RODO, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe (dalej Dane") znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatna do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych.

Jednocześnie informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa Dane, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną tych danych.

 

I. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE I CZY MACIE PAŃSTWO OBOWIĄZEK ICH DOSTARCZENIA
 1. Otrzymaliśmy je od Państwa podczas korespondencji skierowanej do nas, a dotyczącej zapytania ofertowego i wyceny potencjalnego zlecenia.

 2. Zostały nam dobrowolnie przez Was podane na naszym Serwisie www.drukom.com.pl podczas wypełniania jednego ze znajdujących się tam formularzy.

 3. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, ale ich podanie jest niezbędne do wykonania Waszego zlecenia lub zawarcia i realizacji umowy z Drukarnią.

 4. Dane osobowe Klientów, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu wystawienia dokumentów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o wykonanie Usługi.

 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

a) nazwa firmy
b) Numer NIP
c) Imię i nazwisko
d) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
e) Numer telefonu
f) Adres e-mail

 1. Niepodanie danych uniemożliwi wykonanie przez Drukarnię usługi dla Państwa ponieważ:

a) nie będzie możliwe zrealizowanie ciążącego na Drukarni obowiązku prawnego - wystawienia faktury VAT
b) nie będziemy mogli dostarczyć do Państwa towaru po wykonaniu zlecenia
c) nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych formularzy jak: formularz zamówienia, formularz rejestracji

d) nie będziemy mogli wykonać dla Państwa kalkulacji

e) nie będzie możliwa odpowiedz na zapytanie ofertowe

f) nie będziemy mogli złożyć Państwu oferty

 

II. PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy dane celem podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową.

 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Drukarnię usługi, realizacji przysługujących Państwu lub Drukarni uprawnień po sprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.

 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych lub stronę trzecią. Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów i kontrahentów, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do wewnętrznych celów administracyjnych, takich jak: kwestie pracownicze lub związane ze współpracą a w szczególności analizy portfela klienckiego, przygotowania statystyk i raportowania wewnętrznego firm.

 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy dane podczas korzystania z usługi formularzy w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

 5. Nie przetwarzamy Państwa danych do celów marketingowych.

 6. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w sposób automatyczny a w szczególności nie korzystamy z profilowania.

III. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Drukarni udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Drukarnia dane takie udostępni.

 1. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Drukarni obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Drukarni lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Drukarni oraz inne osoby działające z ich upoważnienia.

 2. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Drukarni i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Drukarnią i wyłącznie zgodnie z poleceniami Drukarni oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa).

 3. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Drukarni zaliczają się:

a) Kancelaria Podatkowa prowadząca księgowość Drukarni 
b) Firmy świadczące Administratorowi usługę faktoringu
c) Firmy kurierskie realizujące dostawy do Państwa
d) Kancelarie prawne
e) Firmy windykacyjne

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 1. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE

Państwa dane będą przetwarzane przez okres:

 1. niezbędny do czasu zakończenia realizacji zawartej z Drukarnią umowy na wykonanie usługi, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.

 2. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Drukarni w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów lub kontraktów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Drukarnię.

 3. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Drukarni stanowiących podstawę tego przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania chyba, że występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.

 1. oznacza to że dane będą przetwarzane przez okres:

a) 5 lat w przypadku realizacji zleceń, zamówień i umów kontraktowych 
b) 1 rok w przypadku korespondencji dotyczącej zapytań ofertowych 
c) Okresy te mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

VI. UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. RODO przyznaje Wam następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą
c) usunięcia danych osobowych czyli innymi słowy: prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem - w przypadku udzielenia zgody
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody
f) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo udzielili
g) prawo do przenoszenia danych
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa)

 1. Przed realizacją Państwa uprawnień jesteśmy zobowiązani odpowiednio Was zidentyfikować dokonując uwierzytelnienia

VII. LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera na którym się ona znajduje. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 2. Logi te zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze nas w celu Państwa identyfikacji.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 5. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP,

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Użytkownik czytający lub przeglądający Serwis Internetowy www.drukom.com.pl akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Drukarni oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązuje od 25 maja 2018 roku.